SIGMA Biuro rachunkowe Zielona Góra

(068) 325 63 52
sigma@sigma.zgora.pl


Nowość

Decydując się na Nasze Biuro poza usługami księgowymi i kadrowymi otrzymujesz od Nas pełen wgląd do wyników Twojej Firmy w bardz czytelny sposób w postaci tabel, wykresów i diagramów, a także program do wystawiania faktur i rachunków, a to wszystko poprzez aplikację do której Logujesz się z naszej strony internetowej, panel do logowania dostępny jest w prawym górnym rogu. To wszystko Masz u Nas całkowicie za darmo płacisz tylko za usługi księgowe i kadrowe, bez żadnych dodatkowych kosztów!

Co zawiera m. in. aplikacja:
- bezpłatny program do wystawiania faktur i rachunków
- elektroniczne archiwum dokumentów dostępne 24h/dobę
- historię rozliczeń księgowych, zebranych w przejrzystej i łatwej do analizowania tabeli
- narzędzie do kontroli należności
- moduł Kadry porządkujący dokumenty dotyczące pracowników

Zobacz link, aby odkryć zalety naszego Biura        http://youtu.be/JxLoojw16GI

Zapewniamy kompleksową obsługę z zakresu:

I. USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE:

 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • zryczałtowany podatek dochodowy,
 • rejestry dla rozliczeń podatku VAT,
 • ewidencję środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT) i ZUS,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych- Pit-36, Pit-36L, Pit-28,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych.

II. USŁUGI KADROWO-PŁACOWE:

 • zgłaszanie pracowników do ZUS,
 • przygotowanie umów o pracę,
 • sporządzanie list płac oraz kart wynagrodzeń,
 • ewidencja czasu pracy,
 • prowadzenie kart zasiłkowych,
 • obliczanie składek ZUS,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • roczne rozliczenia pracowników - Pit-11, Pit-40,
 • sporządzanie i dostarczanie do ZUS oraz Urzędu Skarbowego obowiązkowych deklaracji i informacji o uzyskanych dochodach za rok podatkowy,
 • przygotowanie i prowadzenie akt osobowych.

III. USŁUGI DODATKOWE:

 • rozliczenia z PFRON,
 • sprawozdawczość GUS,
 • wypełnianie wniosków kredytowych,
 • wypełnianie wniosków leasingowych,
 • zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Sanepidu,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • analizy finansowe.

IV. DORADZTWO KSIĘGOWE:

 •  udzielanie wyjaśnień i porad
 •  informacje i konsultacje księgowe
 •  reprezentacja przed Urzędami Skarbowymi i ZUS

W ramach umowy informujemy Klienta na bieżąco o zmianach w obowiązującym stanie prawnym, udzielamy wszelkich wyjaśnień  w kwestiach podatków, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Nie ograniczamy się do rejestrowania operacji gospodarczych, ale również podpowiadamy rozwiązania pozwalające w ramach obowiązujących przepisów prawa obniżać zobowiązania podatkowe. Wszystkie czynności wykonywane przez nasze biuro są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.
Wraz z szybko idącym postępem technicznym rozwijamy naszą firmę. Programy księgowe oraz płacowe SA na bieżąco uaktualniane i odpowiadają wszelkim standardom prawa podatkowego. Pełna informatyzacja biura wpływa na szybki i bezpieczny przepływ informacji pomiędzy biurem a klientem, a przede wszystkim pozwala zaoszczędzić  czas.
W celu zapewnienia lepszej współpracy z klientem nasze biuro współpracuje z kancelarią adwokacką, brokerskim biurem ubezpieczeń, biurem pośrednictwa finansowego, agencją interaktywną.

Jako jedno z nielicznych biur na naszym terenie prowadzenie pełnej księgowości mamy nie tylko w ofercie oraz rozliczmy dochody zagraniczne.