SIGMA Biuro rachunkowe Zielona Góra

(068) 325 63 52
sigma@sigma.zgora.pl


Usługi kadrowo-płacowe

 • zgłaszanie pracowników do ZUS,
 • przygotowanie umów o pracę,
 • sporządzanie list płac oraz kart wynagrodzeń,
 • ewidencja czasu pracy,
 • prowadzenie kart zasiłkowych,
 • obliczanie składek ZUS,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • roczne rozliczenia pracowników - Pit-11, Pit-40,
 • sporządzanie i dostarczanie do ZUS oraz Urzędu Skarbowego obowiązkowych deklaracji i informacji o uzyskanych dochodach za

  rok podatkowy,
 • przygotowanie i prowadzenie akt osobowych.