Do najistotniejszych zmian wprowadzonych w drodze ustawy można zaliczyć:

 1. podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł;
 2. podwyższenie do 120 000 zł kwoty, po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32%;
 3. dochodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, będą opodatkowane wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 4. zniesienie prawa podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnika podatku dochodowego od osób prawnych do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 5. zmianę zasad ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne;

Składa zdrowotna przy opodatkowaniu według skali podatkowej, podatkiem liniowym albo kartą podatkową:

Forma opodatkowania         Składka miesięczna                     
Skala podatkowa        9% dochodu,
nie mniej niż 270,90 zł
Podatek liniowy        4,9% dochodu,
nie mniej niż 270,90 zł
Karta podatkowa        270,90 zł

 

Składka zdrowotna przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

Przychód      Składka miesięczna
poniżej 60 tys. zł      324 zł*
od 60 tys. zł do 300 tys. zł      540 zł*
Powyżej 300 tys. zł      972 zł*

*przy założeniu, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 roku wyniesie 6 000,00

 

 1. Likwidacja prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Warto przemyśleć opłacenie składek ZUS za grudzień 2021 w grudniu tj. do 31.12.2021 – aby jeszcze skorzystać z możliwości odliczenia tej składki od podatku;
 2. wprowadzenie zasady, że stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyć wyłącznie tych podatników, którzy kontynuują stosowanie tej formy opodatkowania po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po tym dniu i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu;
 3. nałożenie na konsumenta obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł – nie ma możliwości przyjęcia gotówki powyżej tej kwoty od osoby prywatnej nie posiadającej działalności
 4. Zmniejszono limit obrotu gotówkowego z 15 000,00zł do 8 000,00zł;
 5. Zwiększone kontrole rejestracji kas fiskalnych – będą kontrolować czy są wystawiane paragony, budżet na ten rok wynosi 8,5mln zł, także będą one bardzo częste;
 6. Niższe stawki ryczałtu dla niektórych branż tj. dla:
 • lekarze, dentyści, stomatolodzy, pielęgniarki i położne – w ich przypadku stawka ryczałtu spadnie z 17 proc. do 14 proc.,
 • informatycy, programiści oraz pozostałe zawody z branży IT – w ich przypadku stawka ryczałtu spadnie z 15 proc. do 12 proc.,
 • usługi inżynieryjne i architektoniczne – w ich przypadku stawka ryczałtu spadnie z 17-15 proc. do 14 proc.

 

Czas na wybór nowej formy opodatkowania do dnia 20 lutego 2022 roku.