Nasze działania Zajmujemy się kompleksową obsługą ksiąg rachunkowych:

spółek z ograniczona odpowiedzialnością,
spółek komandytowych,
stowarzyszeń,
fundacji,
spółek jawnych
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.