l o a d i n g

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemców - Sigma - Biuro rachunkowe

Sigma - Biuro rachunkowe > Zezwolenie na pracę dla cudzoziemców

Wychodząc naprzód potrzebom rynku pracy, dla naszych klientów świadczymy usługi związane z uzyskaniem legalnego zatrudnienia dla cudzoziemców (np. obywateli Ukrainy) na terenie Polski. Proces ten wymaga pozyskania odpowiedniego zezwolenia, gdy pracownik pochodzi spoza obszaru Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Zalegalizowanie pobytu i pracy cudzoziemca są istotne, by uniknąć wielu przykrych konsekwencji. Jedną z nich jest grzywna wynosząca od 1 000 do nawet 30 000 zł. Warto zatem sprawdzić, co trzeba zrobić, by obie strony spełniły wszystkie warunki legalnego zatrudnienia.

Pozwolenie na pracę dla cudzoziemców

Obecnie rynek pracy jest bardzo wymagający, a naglące zapotrzebowanie na nowych, często wykwalifikowanych pracowników sprawia, że przedsiębiorcy decydują się na ich pozyskiwanie również z innych krajów. Obecna sytuacja w Europie dodatkowo sprawiła, że w kraju pojawiło się wielu chętnych do podjęcia zatrudnienia w polskich firmach.

Aby przedsiębiorca mógł taką osobę zatrudnić w strukturach własnej firmy, powinien dopełnić szeregu formalności i zdobyć jeden ważny dokument, pozwalający na zatrudnienie pracownika nieposiadającego polskiego obywatelstwa – zezwolenie na pracę dla cudzoziemców.

Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców wymaga złożenia kompletnego wniosku do wojewody właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Jest ono wydawane jedynie na wniosek podmiotu, który chce zatrudnić osobę spoza UE, EOG oraz Szwajcarii. W zezwoleniu wpisane zostaną takie informacje jak:

 • dane podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi,
 • oferowane stanowisko lub rodzaj pracy,
 • najniższe wynagrodzenie, jakie może otrzymać osoba zatrudniona,
 • wymiar czasu pracy lub liczba godzin w ujęciu tygodniowym bądź miesięcznym,
 • rodzaj oferowanej umowy (umowa o pracę, zlecenie),
 • okres ważności zezwolenia.

By uzyskać takie zezwolenie, konieczne jest prawidłowe wypełnienie wszystkich dokumentów i zgromadzenie odpowiednich załączników. Jako profesjonalne biuro rachunkowe, które pilnie śledzi bieżącą sytuację na rynku i wspiera swoich klientów na każdym kroku ich działalności, wyszliśmy z inicjatywą kompleksowej pomocy przy uzyskaniu niezbędnych dokumentów, pozwalających na oddanie wolnej posady komuś spoza granic państwa.

Co trzeba wiedzieć o pozwoleniu na pracę dla cudzoziemca?

Wyróżnia się dwa rodzaje pozwoleń na pracę dla cudzoziemca – zezwolenie typu A lub B. W każdym przypadku obowiązek pozyskania takiego dokumentu leży na pracodawcy, chcącemu wprowadzić do kadry swojej firmy osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa. Zezwolenia wydawane są zawsze imiennie, dla konkretnych pracowników. Zezwolenie A na pracę dla cudzoziemca dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy z pracodawcą zameldowanym lub posiadającym na terenie Polski zarejestrowaną działalność gospodarczą. Zezwolenie typu B przeznaczone jest dla cudzoziemców stanowiących część zarządu w określonych spółkach lub pełniących w nich funkcję prokurenta, lub komplementariusza.

Każdy z powyższych dokumentów wydawany jest na czas określony, nie dłuższy niż trzy lata. Na trzy miesiące, ale nie później, niż na jeden miesiąc przed końcem umówionego okresu, należy wystąpić do właściwego administracyjnie wojewody o przedłużenie pozwolenia na pracę dla cudzoziemca.

Warto pamiętać, że zezwolenie na pracę dla cudzoziemców dotyczy tylko jednej, konkretnej pracy u danego pracodawcy. W przypadku zmiany miejsca zatrudnienia traci ono swoją moc prawną. Nie wymaga jednak ubiegania się o nowe zezwolenie:

 • zmiana siedziby pracodawcy bądź jego miejsca zamieszkania, a także nazwy i formy prawnej,
 •  przejęcie zakładu pracy przez innego przedsiębiorcę,
 • przejście zakładu pracy bądź jego części na innego pracodawcę,
 •  zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę,
 • powierzenie pracownikowi innej pracy na okres nieprzekraczający 30 dni w danym roku kalendarzowym,
 • obniżenie wymiaru czasu pracy pracownikowi.

Starając się o pozwolenie na pracę dla cudzoziemca należy również pamiętać o opłatach, które się z nim wiążą. Pracodawca ma również obowiązek zgłoszenia pracownika m.in. do ZUS.

Urząd ma czas na rozpatrzenie wniosku od trzydziestu do nawet sześćdziesięciu dni w bardziej skomplikowanych przypadkach. Czas jest liczony od chwili złożenia nie tylko kompletnych, ale i poprawnie wypełnionych dokumentów. Dzięki naszym usługom rachunkowym nikt nie traci czasu na niepotrzebne korekty i ponawianie wniosków. Wszystko załatwiamy w imieniu naszych klientów.

Wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca – dlaczego warto skorzystać z naszego wsparcia? 

Z doświadczenia wiemy, że osoby, które nie są obywatelami naszego kraju, starając się uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce, często na pewnych etapach napotykają problemy. Rozwiązanie ich wymaga z pewnością czasu, którego często nie mają. Nasze wsparcie w udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pracę może znacznie przyspieszyć proces otrzymania samego dokumentu, jak i uniknąć nerwów. Mamy wieloletnie doświadczenie i niezbędną wiedzę w tym zakresie, dlatego możesz mieć pewność, że dopilnujemy wszelkich szczegółów, by zezwolenie na pracę zostało udzielone. Dodatkowo wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i niejasności, które mogą pojawić się na poszczególnych etapach tego procesu. 

Ile trwają formalności w powierzeniu pracy cudzoziemcowi

Czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca może być różny i zależy od liczby zgłoszonych wniosków oraz ich skomplikowania. Z naszego doświadczenia wynika, że w przypadku standardowego wniosku czas oczekiwania może wynosić od kilku tygodni do kilku miesięcy. Warto zaznaczyć, że wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca może być procesem złożonym, który wymaga przestrzegania określonych procedur. Musimy też zaznaczyć, że w przypadku naruszenia przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemca, pracodawcy narażają się na kary finansowe oraz sankcje administracyjne. Dlatego tak istotne jest dopełnienie niezbędnych formalności, aby uniknąć problemów. Dzięki współpracy z naszym biurem rachunkowym wszelkie formalności będą załatwione należycie. Nasi specjaliści doskonale znają polskie przepisy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców i potrafią pomóc w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów oraz wypełnieniu wniosku o wydanie pozwolenia na pracę. Oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu pozwolenia na pracę oraz dalsze wsparcie w kwestiach związanych z zatrudnieniem. Zapraszamy do współpracy. Z nami uzyskanie pozwolenia o pracę dla cudzoziemca pozwoli zaoszczędzić czas i nerwy.