l o a d i n g

Księgi rachunkowe - Sigma - Biuro rachunkowe

Sigma - Biuro rachunkowe > Księgi rachunkowe

Prowadzimy od wielu lat księgi rachunkowe (prowadzenie księgowości Zielona Góra) – pełna księgowość: spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych, stowarzyszeń, fundacji, spółek jawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Sporządzamy roczne oraz okresowe sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowo:

  • Wspieramy w podejmowaniu decyzji z zakresu podatków i księgowości 
  • Tworzymy plan kont dostosowany do rodzaju działalności i potrzeb zarządu
  • Pomagamy w przygotowaniu wniosków kredytowych i leasingowych
  • Doradzamy w wyborze najlepszej formy finansowania
  • Reprezentujemy przed urzędem skarbowym oraz ZUS
  • Prowadzimy sprawozdawczość GUS, PFRON
  • Każdy nasz klient otrzymuje darmowy dostęp do aplikacji umożliwiającej bezpłatny program do wystawiania faktur i rachunków, elektroniczne archiwum dokumentów dostępne 24h/dobę, historię rozliczeń księgowych, zebranych w przejrzystej i łatwej do analizowania tabeli, które ułatwiają prowadzenie biznesu.