l o a d i n g

Pozwolenia o pracę dla cudzoziemców - Sigma - Biuro rachunkowe

Sigma - Biuro rachunkowe > Pozwolenia o pracę dla cudzoziemców

Wychodząc na przód potrzebom rynku pracy, dla naszych klientów świadczymy usługi związane z uzyskaniem legalnego zatrudnienia dla cudzoziemców (np. obywateli Ukrainy) na terenie Polski.

Pozwolenie na pracę dla cudzoziemców

Obecnie rynek pracy jest bardzo wymagający, a naglące zapotrzebowanie na nowych, często wykwalifikowanych pracowników sprawia, że przedsiębiorcy decydują się na ich pozyskiwanie również z innych krajów. Obecna sytuacja w Europie dodatkowo sprawiła, że w kraju pojawiło się wielu chętnych do podjęcia zatrudnienia w polskich firmach.

Aby przedsiębiorca mógł taką osobę zatrudnić w strukturach własnej firmy, powinien dopełnić szeregu formalności i zdobyć jeden ważny dokument, pozwalający na zatrudnienie pracownika nieposiadającego polskiego obywatelstwa – zezwolenie na pracę dla cudzoziemców.

Jako profesjonalne biuro rachunkowe, które pilnie śledzi bieżącą sytuację na rynku i wspiera swoich klientów na każdym kroku ich działalności, wyszliśmy z inicjatywą kompleksowej pomocy przy uzyskaniu niezbędnych dokumentów, pozwalających na oddanie wolnej posady komuś spoza granic państwa.

Co trzeba wiedzieć o pozwoleniu na pracę dla cudzoziemca?

Wyróżnia się dwa rodzaje pozwoleń na pracę dla cudzoziemca – zezwolenie typu A lub B. W każdym przypadku obowiązek pozyskania takiego dokumentu leży na pracodawcy, chcącemu wprowadzić do kadry swojej firmy osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa. Zezwolenia wydawane są zawsze imiennie, dla konkretnych pracowników. Zezwolenie A na pracę dla cudzoziemca dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy z pracodawcą zameldowanym lub posiadającym na terenie Polski zarejestrowaną działalność gospodarczą. Zezwolenie typu B przeznaczone jest dla cudzoziemców stanowiących część zarządu w określonych spółkach lub pełniących w nich funkcję prokurenta lub komplementariusza.

Każdy z powyższych dokumentów wydawany jest na czas określony, nie dłuższy niż trzy lata. Na trzy miesiące, ale nie później, niż na jeden miesiąc przed końcem umówionego okresu, należy wystąpić do właściwego administracyjnie wojewody o przedłużenie pozwolenia na pracę dla cudzoziemca.

Urząd ma czas na rozpatrzenie wniosku od trzydziestu do nawet sześćdziesięciu dni w bardziej skomplikowanych przypadkach. Czas jest liczony od chwili złożenia nie tylko kompletnych, ale i poprawnie wypełnionych dokumentów. Dzięki naszym usługom rachunkowym nikt nie traci czasu na niepotrzebne korekty i ponawianie wniosków. Wszystko załatwiamy w imieniu naszych klientów.